Договір B2B у Польщі 

Договір B2B у Польщі – Чим є договір В2В у Польщі? Хто може укладати договір B2B? Які переваги та недоліки підписання цього типу договору для підприємців? Які види договорів?

Договір В2В відноситься до типу цивільно-правових договорів, до яких підприємці виявляють найбільший інтерес.

Договір B2B у Польщі – Види договорів

Договори у польському праві можна поділити на такі типи:

  1. Названі („nazwane”) договори;
  2. Безіменні („nienazwane”) договори;
  3. Змішані договори.

До названих договорів належать, у тому числі договори, зазначені в Цивільному кодексі, такі як: договір виконання певних робіт, доручення чи агентський договір.

Безіменні договори ніде не кваліфікуються та складаються на основі правила «свободи договорів». Прикладами таких угод є договір франчайзингу або менеджерський договір.

Змішаний договір поєднує у собі елементи двох (безіменного та названого) видів договорів.

Договір B2B у Польщі – Хто може укладати договір?

Для відповіді на це питання слід заглянути до положень Цивільного кодексу. Важливою складовою тут є дієздатність до здійснення юридичних дій, що набувається на момент досягнення повноліття. Особи віком до тринадцяти років і повністю недієздатні не мають дієздатності. Важливо, що юридичний акт, вчинений особою, яка не має дієздатності, є недійсною. Виняток становить, однак, випадок, коли ми маємо справу з договором, що відноситься до договорів, які зазвичай укладаються для виконання незначних повсякденних справ. Потім такий договір стає дійсним з моменту його виконання, якщо він не завдає вагомої шкоди недієздатній особі.

Що стосується юридичних осіб, наприклад комерційних організацій, відповідно до Цивільного кодексу юридична особа діє через свої органи у порядку, передбаченому законом та заснованим на статуті. Якщо замовник як орган юридичної особи не уповноважений або виходить за межі своїх повноважень, дійсність договору залежить від його підтвердження юридичною особою, від імені якої укладено договір.

Договір B2B у Польщі – Чим є договір В2В у Польщі?

Договір B2B (business-to-business) - цивільно-правовий договір (не трудовий), що укладається між двома підприємцями.

Цей тип договору часто називають самозайнятістю.

Зважаючи на вищесказане визначення безіменних договорів, договір B2B можна також класифікувати до типу безіменних.

Договір B2B у Польщі - Хто може укладати договір B2B?

Як згадувалося вище, договір B2B укладається між двома підприємцями, де хоча б одна із сторін такого договору є самозайнятою особою. Якщо однією зі сторін є компанія, важливо перевірити, чи особа, яка підписує договір, уповноважена представляти компанію.

Договір B2B у Польщі - Предмет договору B2B

Предмет договору B2B залежить від конкретного виду виконуваної роботи. У кожній галузі предмет договору B2B буде різним. Наприклад, в ІТ-індустрії договір B2B може стосуватись, наприклад, надання послуг програмування або тестування програмного забезпечення. При складанні договору важливо максимально точно описати його предмет, щоб уникнути можливих розбіжностей чи непорозумінь у майбутньому, наприклад, мову програмування, кількість та місце надання послуг, обсяг окремих заходів тощо.

Також, запрошуємо Вас ознайомитись з нашою попередньою статтею під назвою: «Проект поправок до Цивільного кодексу РП 2022 – частина   друга».

Поділитися

Немає коментарів

Залиште свій коментар