Додатковий захист для іноземців

Додатковий захист для іноземців – Чим є додатковий захист? Хто може отримати додатковий захист? Які права надає додатковий захист на території Польщі? Яку допомогу може отримати іноземець? У яких випадках іноземець може бути позбавлений додаткового захисту?

Додатковий захист для іноземців - Чим є додатковий захист?

Додатковий захист є одним із видів міжнародного захисту, який дає право на безстрокове перебування в Польщі та регулюється законом від 13 червня 2003р. про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща. Часто додатковий захист плутають зі статусом біженця, який також є видом міжнародного захисту та дає право на безстрокове перебування в Польщі. Різниця між цими видами міжнародного захисту полягає в тому, що особі, яка отримала статус біженця, дозвіл на проживання видається на 3 роки, також йому видається жіночий проїзний документ, дійсний 2 роки. У той час як особі, якій було визнано додатковий захист, дозвіл на проживання видається строком на 2 роки і не видається женевський поїзний документ.

Додатковий захист для іноземців - Хто може отримати додатковий захист?

Додатковий захист надається іноземцю, якому після повернення в країну походження може бути заподіяна серйозна шкода, а саме: іноземець може бути засуджений до смертної кари, підданий катуванням, переслідуванню, існує серйозна загроза для його здоров'я або життя, що випливає з масового застосування насильства щодо мирного населення у ситуації збройного конфлікту, у зв'язку з якою іноземець неспроможна користуватися захистом своєї країни.

Додатковий захист для іноземців – Які права надає на території Польщі?

Особи, які отримали статус додаткового захисту, мають такі самі права, як іноземці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування на території Польщі, тобто права, аналогічні правам польських громадян. Наприклад, доступом до системи освіти, ринку праці, право на матеріальну допомогу у вигляді соціальної та сімейної допомоги, соціальну пенсію.

Додатковий захист для іноземців - Яку допомогу може отримати іноземець?

Іноземець, який користується додатковим захистом, може подати за місцем проживання через районний центр допомоги сім'ї на ім'я старости заяву з проханням про надання допомоги в інтеграції. Заяву слід подати протягом 60 днів з дня отримання статусу додаткового захисту. Допомога в інтеграції надається на термін не більше 12 місяців і покриває чоловіка/ жінку, а також неповнолітніх дітей іноземця, якщо вони також отримали статус додаткового захисту. Допомога в інтергації ґрунтується на грошових виплатах, сплаті внесків із соціального страхування, соціальної роботи, консультування іноземця та інших діях, що сприяють інтеграції іноземця. Іноземці, які є чоловіком польського громадянина, не мають права на допомогу в інтеграції.

Також іноземцю, який користується додатковим захистом, протягом 2 місяців з дня отримання остаточного рішення надається соціальна та медична допомога.

Додатковий захист для іноземців - У яких випадках іноземець може бути позбавлений додаткового захисту?

Позбавлення іноземця додаткового захисту відбувається на підставі закону від 13 червня 2003р. про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща. Відразу після вручення іноземцю остаточного рішення, але не пізніше ніж протягом 14 днів від дати, коли рішення стало остаточним, іноземець повинен повернути Главі Управління у справах іноземців свій дозвіл на проживання.

Також, запрошуємо Вас ознайомитись Вас із нашою попередньою статтею під назвою: "Заочне рішення суду в Польщі".
Поділитися

Немає коментарів

Залиште свій коментар