Зобов’язання в Польщі

Зобов'язання в Польщі - головні поняття сфери виконання зобов'язань в цивільному праві в Польщі.

Зобов'язання в Польщі - поняття правовідносин зобов'язання в Польщі.

В першу чергу варто вказати, що цивільні зобов'язання в Польщі регулює третя книга Цивільного Кодексу ПР від 23 квітня 1964 року, в якій вказані принципи, поняття, а також процедури пов'язані з виконанням зобов'язань в Польщі.

Переходячи до характеристики самого поняття зобов’язань в цивільному праві в Польщі, необхідно звернути увагу на той факт, що зобов'язання - це правовідношення, в силу якого одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію (повернути борг, передати майно, сплатити гроші), або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Головним принципом в даній правовій сфері являється принцип свободи договорів, згідно з яким сторони, що укладають договір, можуть укласти правовідносини на власний розсуд, за умови, щоб їх зміст, а також мета, не суперечили закону, а також принципам соціального співіснування.

Зобов'язання в Польщі - принципи виконання зобов'язання в Польщі.

Принцип виконання зобов'язань в Польщі врегульовано в статті 353 Цивільного кодексу ПР, з якої виникає, що:

1) боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок згідно його змістом, а також таким способом, який відповідав би його соціально-економічній меті, в тому числі принципам соціального співіснування, а в разі якщо в даному відношенні були встановлені звичаї - також відповідним звичаям.

2) таким самим чином має взаємодіяти при виконанні зобов'язань кредитор.

Зобов'язання в Польщі - особисте виконання зобов'язання боржником.

Згідно постанови Цивільного Кодексу Польської Республіки, кредитор може вимагати від боржника особистого виконання зобов'язання, тільки тоді, коли це ясно виникає з правової дії, закону, або ж характеристики самого зобов'язання.

Якщо необхідним є виконання грошового зобов'язання, кредитор не може відмовитися від його прийняття від третьої особи, навіть якщо вона діє без відома боржника.

Більше інформації щодо зобов'язань в Польщі, а також інших напрямків польського цивільного права Ви дізнаєтеся з наших статей, розміщених на офіційній сторінці нашої Контори: http://yurystvpolshi.pl.

Поділитися

Немає коментарів

Залиште свій коментар