Кримінальне провадження щодо неповнолітніх в Польщі

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх в Польщі – хто є неповнолітнім в Польщі, як виглядає процедура розгляду справи по етапам та який законодавчий акт його регулює?

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх в Польщі – регуляція законодавства:

У випадку, якщо неправомірне діяння було скоєне неповнолітньою ообою, то відповідати за своє діяння необхідно буде на підставі окремого Закону про проваждення щодо неповнолітніх від 26.10.1982р., а не на підставі КПК РП.

Головною ціллю здійснення провосуддя відносно до неповнолітнього є забезпеченням його благополуччя таким чином, щоб будь-які міри впливу на підлітка були завжди пропорціональні, як до особливості особи , так і до обставин правопорушення. 
Специфічне правове становище неповнолітного в кримінальному процесі обумовлене особливостями його психофізіологічними,соціально-психологічними властвостями і рисами, факторами, визначаючими розвиток його особистості. Правове становище підлітка вказує на необхідність регламентувати в законі особливі процесуальні правила і процедури звернення до них, особливі процесуальні рішення на стадіях досудового слідства та судового розгляду, що створює, на відміну від дорослого учасника кримінального процесу, діяння яке розглядається на підставі кримінального процесуального кодексу РП, додаткові гарантії захисту його прав та законих інтересів. Це є обумовленими ообливостями процедури в справах про злочини неповнолітніх. Зразком таких особливих процесуальних правил може бути медіація – форма позасудового розгляду суперечок за допомогою третьої, нейтральної, незавідомленої сторони, яка можлива на кожному етапі розгляду справи судом.

Кримінальне провадження відносно неповнолітніх в Польщі – до якого віку особа важається неповнолітньою?

Згідно ст 1. пар 1 пункту 3 Закону про проваждення щодо неповнолітніх даний законодавчий акт застосовується до осіб у віці від 13 до 17 років. Необхідно також пам’ятати про факт, що виховні заходи, призначені судом, можуть застосовуватися відносно неповнолітнього до моменту досягення ним 21 років.

Кримінальне провадження відносно неповнолітніх в Польщі – процедура разгляду справи:

В ст. 15 Закону про провадження по відношенню до неповнолітнього вказано, що справа по відношенню до неповнолітнього розглядає сімейний суд, а сам судовий процес проводиться за закритими дверима без права участі на даних засіданнях публічності. Територіально відповідним буде суд за місцем проживання неповнолітнього або в особливих випадках, справа може бути передана до суду за місцем перебування неповнолітнього.

Сторонами такого проваждення будуть: неповнолітній, батьки або опікун неповнолітнього, прокурор.

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх в Польщі – захист адвоката:

Закон про проваждення щодо неповнолітнього передбачає право неповнолітньому на захист, в тому числі і право скористатися  професіональною допомогою в особі адвоката. Що важливо, так як і в кримінально-процесуальному кодексі РП, неповнолітній має право давати свідчення, відмовитися від свідчень або давати відповіді тільки на деякі запитання. Всі дані обставини, а також чи був неповнолітній судимий раніше, сімейний суд візьме до уваги під час проваждення.

Поділитися

Немає коментарів

Залиште свій коментар