Фінансова відповідальність працівника в Польщі

Фінансова відповідальність працівника в Польщі - які види матеріальної відповідальності у працівника в Польщі? Які умови повинні бути дотримані для того, щоб працівник був матеріально відповідальний? Які формальності повинні бути виконані роботодавцем і працівником для компенсації співробітником заподіяної ним шкоди?

Фінансова відповідальність працівника в Польщі - основні поняття:

Працівник, який був прийнятий нароботу на основі трудових правовідносин (трудовий контракт, договір підряду, договір на стаж) в підприємство, несе фінансову відповідальність за свої дії, пов'язані з виконанням службових обов'язків. Такого роду відповідальність працівника передбачена з метою забезпечення роботодавцю, в разі заподіяної працівником шкоди, можливості вимагати від нього відшкодування понесених збитків, які пов'язані безпосередньо з заподіяною шкодою.

Щодо обов’язків працівникав Польщі, ми вже писали раніше, в одній з наших попередніх статей, зі змістом якої запрошуємо Вас ознайомитися тут: «Обов’язки працівника в Польщі».

Фінансова відповідальність працівника в Польщі - класифікація відповідальності працівника:

Перш за все, важливою інформацією є те, що без дотримання деяких умов працівник не понесе фінансової відповідальності за завдану ним шкоду роботодавцю. У разі дотримання всіх умов роботодавець може вимагати компенсацію за завдану шкоду.

Щоб працівник був відповідальний матеріально перед роботодавцем, повинні бути дотримані дві умови:

1) Роботодавець повинен зазнати втрат;

2) шкода, заподіяна роботодавцю, повинна бути з причини невиконання або неналежного виконання працівником підприємства своїх обов'язків, інакше кажучи, безпосередньо з вини працівника.

У законодавстві Польщі немає точного визначення «невиконання або неналежного виконання обов'язків співробітником», тому втрати можуть бути заподіяні у вигляді наслідків від недоречно вжитих заходів або в результаті цілковитої бездіяльності з боку працівника.

На даний момент існує два види матеріальної відповідальності працівника:

1) відповідальність працівника за шкоду, яку він безпосередньо заподіяв роботодавцю;

2) відповідальність за майно, яке було довірено співробітнику.

Якщо шкода була завдана працівником ненавмисно, то сума компенсації не може перевищувати суму тримісячної винагороди працівника. Якщо шкода була завдана навмисно, то працівник зобов'язаний повністю її усунути. Навмисні збитки завжди виникає, коли працівник вчинив дію з прямим або можливим наміром.

У даних ситуаціях це роботодавець повинен довести, що йому було завдано збитків, а не працівник, що шкоди він не завдав своїми діями, адже саме роботодавець може виводити з цього подальші наслідки.

У разі шкоди, заподіяної декількома співробітниками, кожен з них несе відповідальність зі своєї вини індивідуально. Якщо немає можливості встановити пропорції провини кожного співробітника окремо, то всі відповідають в рівних частинах.

Фінансова відповідальність працівника в Польщі - відповідальність за майно, довіреного працівникові:

Основними принципами, які характеризують цю відповідальність, є:

1) повна відповідальність працівника за заподіяну шкоду,

2) презумпція вини працівника.

Довіреним майном працівникові можуть бути: гроші, цінні папери або цінності, інструменти, а також засоби індивідуального захисту і робочий одяг.

Працівник може звільнити себе від такої відповідальності, але тільки довівши, що шкода була завдана з незалежних від нього причин, зокрема через нездатність роботодавця забезпечити умови для безпеки довіреного майна.

Також, важливим є те, що майно має бути передано належним чином. Тобто, роботодавець повинен при видачі працівнику такого роду майна підприємства чітко вказати (найкраще списати протокол), якого саме воно типу, яка його вартість і всі перераховані вище критерії повинні бути відомі працівнику. Такий протокол повинен бути списаний обома сторонами.

Підписання працівником декларації (протоколу) про матеріальну відповідальність носить виключно доказовий характер. Працівник несе відповідальність з моменту належного довірчого управління майном.

Майно також може бути передано кільком особам одночасно, в такому випадку вони приймають на себе спільну матеріальну відповідальність. Таким чином співробітники відповідають по частинах, які вказані в договорі / протоколі передачі службового майна, або ж буде доведено, що шкода була завдана повністю або частково тільки одним або деякими з них.

Фінансова відповідальність працівника в Польщі - компенсація роботодавцю:

Факт вимоги отримання компенсації залежить безпосередньо від бажання роботодавця, який може зажадати повернення компенсації від працівника через Суд, зробивши відрахування з його винагороди за роботу, але це можна тільки в разі письмової згоди працівника.

Матеріальна відповідальність працівника вимагає підписання відповідного акта. Якщо роботодавець не виконав формальності, пов'язані з протокольним запевненням виданого працівнику майна підприємства, то він не має права віднімати будь-яку суму з винагороди без доказів того, що співробітник несе фінансову відповідальність. Роботодавець може відняти винагороду з заробітної плати працівника тільки за його письмовою згодою, в іншому випадку дії роботодавця повинні вважатися незаконними.

Поділитися

Немає коментарів

Залиште свій коментар