Адвокатська таємниця в Польщі

Чим є адвокатська таємниця в Польщі, які законодавчі акти її регулюють, а також в яких ситуаціях адвокат буде звільнений з обов'язку зберігання в таємниці отримані під час захисту Клієнта інформації.

Адвокатська таємниця в Польщі, а також її дотримання є обов'язком кожного адвоката, який представляє інтереси свого Клієнта перед прокуратурою, поліцією, судом або іншим органом. Відповідно до Закону про адвокатуру, а зокрема ст. 6 пкт. 1 і 3 цього закону, адвокатська таємниця відноситься до всієї інформації, про яку адвокат дізнався під час надання юридичної допомоги Клієнту.

Слід звернути особливу увагу на той факт, що згідно з постановами вище згаданого закону, адвокатська таємниця не має терміну давності, тобто адвокатська таємниця в Польщі буде зобов'язувати Вашого адвоката також після того, як справа, в якії він представляв Ваші інтереси, вже завершена.

В яких випадках адвокатська таємниця в Польщі не має застосування і адвокат уповноважений надати відповідним органам інформацію, яка була ним отримана під час репрезентації і захисту Клієнта?

- Згідно з постановами Закону про адвокатуру, адвокатська таємниця не має відношення до інформації, яка була надана на основі Закону від 16.11.2000 року про протистояння відмиванню грошових коштів та фінансування тероризму, але виключно в ситуаціях, які чітко вказані в даному законі.

Адвокатська таємниця, крім Закону про адвокатуру, врегульована також в Кодексі Адвокатської Етики. Згідно з цим Кодексом, адвокат в Польщі зобов'язаний не тільки зберігати в таємниці всі інформації, які були ним отримані під час надання юридичної допомоги Клієнту, але також належним чином оберігати всі матеріали, документи, які були йому надані.

Слід підкреслити, що відповідно до параграфу 19 ​​зазначеного вище Закону, адвокатська таємниця в Польщі поширюється також на весь персонал Адвокатської Контори адвоката, тобто адвокат, який бере на роботу співробітників зобов'язаний повідомити їх про те, що їх зобов'язує адвокатська таємниця в Польщі і все інформації, які вони отримали під час реалізації своїх службових обов'язків в Адвокатської Конторі повинні залишатися конфіденційними.

Недотримання адвокатської таємниці загрожує особі, яка її порушила, відповідне покарання.

Поділитися

Немає коментарів

Залиште свій коментар