Аліменти в Польщі

Чим є аліменти в Польщі та хто і в яких ситуація має право їх вимагати?

Аліменти в Польщі – це кошти утримання, які закон зобов'язує виплачувати на приклад одного з подружжя іншому, батьків - неповнолітній дитині, дорослою дитиною - літнім батькам. Аліменти в Польщі можуть виплачуватися добровільно або примусово (на основі рішення прийнятого в судовому порядку).

Слід зазначити, що таке поняття, як аліменти є детально представлено в статтях 128 - 144 Сімейного Кодексу Республіки Польща.

Згідно із законодавством РП, аліменти повинні виплачуватися батьками для їх неповнолітніх дітей, які не можуть утримуватися самостійно, хіба що, прибуток з активів неповнолітніх є достатнім, щоб покрити всі кошти утримання (стаття 133 § 1 Сімейного кодексу РП).

Аліменти, відповідно до статті 133 § 3 сімейного кодексу, можуть не бути виплачувані батьками для повнолітніх дітей в ситуації, якщо оплата аліментів буде пов'язана для них з надмірним збитком, а також у ситуації, коли повнолітній не докладає жодних зусиль для того, щоб забезпечити себе самостійно.

Аліменти в Польщі і їх розмір залежать, відповідно до статті 135 Сімейного Кодексу, від наступних обставин:

- обгрунтованих потреб дитини,

- фінансових можливостей і майна батьків.

Слід зауважити, що аліменти Суд ніколи не вказує в одних і тих же сумах, тому що, потреби всіх дітей різні. Визначаючи аліменти, Суд звертає увагу на вік дитини та стан здоров'я. У польських судах прийнято неписане правило, згідно з яким обидва батьки повинні однаково причинятися до забезпечення дитини, хіба що в однієї зі сторін виникнуть обгрунтовані обставини, наприклад інвалідність, з огляду на які не в змозі забезпечити дитину.

Аліменти можуть бути також виплачувані літнім батьків їхніми дорослими дітьми. Таке зобов'язання виникає коли батьки перебувають у бідності, тобто коли вони не в змозі власними зусиллями задовольнити свої обгрунтовані потреби, особливо, коли у них немає необхідних ресурсів і вони не можуть їх отримати через свій вік, стан здоров'я і т.д. Крім того, обсяг аліментного зобов'язання дітей по відношенню до батьків залежить від заробітку і потенціалу дітей, а також їх майна.

Згідно із законодавством, кожен, хто зобов'язаний платити аліменти в Польщі, але від цього уклoняется, скоює кримінальний злочин (стаття 209 Кримінального кодексу РП).

Наша адвокатська Kонтора має багатий досвід у представленні інтересів Клієнтів перед судами в справах, що стосуються вирішенням таких питань, як аліменти в Польщі.

Поділитися

Немає коментарів

Залиште свій коментар