Екстрадиція з Польщі в Україну

Екстрадиція з Польщі в Україну - Що означає поняття «екстрадиція»? В якому законодавчому акті врегульована процедура екстрадиції між Польщею та Україною? В яких випадках держава відмовляє в екстрадиції іноземного особи в державу, яка робить запит про видачу?

Екстрадиція з Польщі в Україну - поняття:

Екстрадиція - «передача» - форма міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю, яка полягає в арешті і передачі однією державою іншій (за запитом останнього) осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину (для судового розгляду), або осіб, вже засуджених судовими органами іншої держави (для виконання вироку).

Екстрадиція з Польщі в Україну - законодавчі акти, в яких врегульована процедура видачі:

На даний момент Польща підписала договір про екстрадицію з багатьма країнами, наприклад: Марокко, Монголія, Турецька Республіка, Росія, Сирія, Швейцарія Швеція, Таїланд, Туніс, Україна, США, В'єтнам, Італія.

Крім того, можна оформити так звані Європейський ордер на арешт в Європейському Союзі, на підставі якого особу може бути видано країні ЄС.

Проте, слід пам'ятати, що польська прокуратура може також подати заявку на екстрадицію в країну, з якою Польща не підписала договір про екстрадицію. Однак тоді ефект даного запиту буде не визначеним.

Екстрадиція з Польщі в Україну - договір між Україною і Польщею щодо екстрадиції:

Умови на яких проходить видача особи виникають з Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах.

Відповідно до вищевказаного Договору видачу підозрюваного регулює ст.60, зміст яке надаємо нижче:

  Договірні  Сторони  зобов'язуються  видавати  одна   одній взаємно  за  клопотанням,  відповідно  до положень цього Договору, осіб, які знаходяться на їх території, з метою проведення щодо них кримінального переслідування або виконання покарання.

Екстрадиція з Польщі в Україну - умови для відмови державою в екстрадиції:

Видача не відбувається, якщо:

     1) особа,  щодо  якої  подано  клопотання   про   видачу,   є громадянином запитуваної Договірної Сторони або яка користується у цій державі правом притулку;

     2) злочин  був  скоєний  на  території запитуваної Договірної Сторони;

     3) згідно  з  законодавством  запитуваної  Договірної Сторони кримінальне розслідування не може бути  розпочате,  або  вирок  не може бути виконаний внаслідок закінчення строку давності або інших законних підстав;

     4) на  території  запитуваної Договірної Сторони проти особи, щодо  якої  подане  клопотання  про  видачу,  за  те  саме  діяння проводиться  кримінальне  розслідування,  або  винесений вирок, що набрав законної сили,  або провадження по справі було  закрито  на законній підставі;

     5) кримінальне   розслідування   розпочинається   тільки   за приватною заявою потерпілого;

     6) злочин має політичний характер;

     7) злочин полягає виключно у порушенні військових обов'язків;

     8) вона приведе до порушення публічного порядку або загальних принципів законодавства.

     При відмові  у видачі запитувана Договірна Сторона повідомляє запитуючу Договірну Сторону про підстави відмови.

Також, запрошуємо Вас відвідати нашу попередню статтю під назвою: " Довіреність на дитину в Польщі".

Поділитися

Немає коментарів

Залиште свій коментар