Командитне товариство в Польщі

Чим є командитне товариство в Польщі, а також хто і як може  його заснувати?

Командитне товариство в Польщі - коротка характеристика.

Командитне товариство в Польщі вважається товариством, в якому разом з учасниками, що здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і що відповідають за зобов'язання товариства своїм майном (повними товаришами), є один або декілька учасників - вкладників (командитистів), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах сум внесених ними вкладів і не беруть участь в здійсненні товариством підприємницької діяльності.

Фірмове найменування товариства повинне містити або імена (найменування) усіх повних товаришів і слова "товариство на вірі" або "командитне товариство", або ім'я (найменування) не менше чим одного повного товариша з додаванням слів "і компанія" і слова "командитне товариство", а якщо в найменуванні товариства є присутнє ім'я вкладника, то такий вкладник стає повним товаришем.

Командитне товариство в Польщі - хто може бути його співучасником?

У командитному товаристві функціонують дві категорії співучасників komplementariusze (повні товариші) і komandytariusze (командитисти). Причиною розділення законодавцем двох видів співучасників є їх різне формування юридичної позиції в командитному суспільстві.

Кomplementariusz (повний товариш) є активним співучасником, який веде справи товариства і представляє його інтереси. Для того, щоб він брав участь в управлінні товариством, законодавець наклав на komplementariusza (повного товариша) необмежену відповідальність за зобов'язання товариства. Komplementariusz (повний товариш) відповідає за зобов'язання товариства усім своїм майном. Відповідальність komplementariusza (повного товариша) визначається як солідарна, з чого виходить, що кредитор може направити проти нього справу на етап виконавчого провадження лише тоді, коли немає можливості отримати виниклу заборгованість з майна товариства.

Командитне товариство в Польщі - етапи його утворення.

Командитне товариство в Польщі утворюється з моменту запису його в реєстрі, чому передує укладення договору товариства у формі нотаріального акту. Запис командитного товариства в реєстрі має обов'язковий характер, що є підтвердженням того, що товариство починає функціонувати з моменту його реєстрації в реєстрі. Командитне товариство в Польщі підлягає в обов'язковому порядку внесенню в реєстр підприємців, який є частиною Державного Судового Реєстру. Право і обов'язок внесення заяви про реєстрацію товариства має кожен її співучасник. Про реєстрацію підприємства Реєстровий Суд повідомляє в Судовому і Господарському Моніторі.

Командитне товариство в Польщі - види і способи оподаткування.

Командитне товариство в Польщі, так як і майже усі товариства, не є платником прибуткового податку (єдиним виключенням є командитно-акціонерне товариство, яке від 2014 року є платником прибуткового податку). Платниками цього податку є зате безпосередньо співучасники командитного товариства. Прибуток з участі в командитному суспільстві у кожного співучасника визначається пропорційно до його права в участі у вигоді.

Наша адвокатська Контора займається комплексним обслуговуванням юридичних осіб від моменту реєстрації підприємства аж по його ліквідацію. Ми допоможемо Вам зареєструвати командитне товариство в Польщі під ключ без участі посередників, уникаючи тим самим додаткових витрат. Будемо раді Вам допомогти!

Поділитися

Немає коментарів

Залиште свій коментар