Проект поправок до Цивільного кодексу РП 2022 – частина друга

Проект поправок до Цивільного кодексу РП 2022 - частина друга - Які зміни вводяться в подачі волевиявлення про прийняття чи відмову від спадщини? Як неповнолітні зможуть подати заяви про прийняття чи відмову від спадщини? Які зміни передбачає проект Закону щодо процедури наслідування у разі відсутності спадкоємців?

Проект поправок до Цивільного кодексу РП 2022 - Подання заяви про прийняття чи відмову від спадщини та строк

Відповідно до ст. 1015 ЦК РП волевиявлення про прийняття чи відмову від спадщини може бути подано протягом 6 місяців з дня, коли спадкоємець дізнався про свій статус спадкоємця. Відсутність такого волевиявлення або подання його з порушенням строку рівносильне прийняттю спадщини з обмеженою відповідальністю за спадкові борги (пол. «z dobrodziejstwem inwentarza”)

Додаткові складнощі виникають у разі неповнолітніх дітей, оскільки їхні законні представники мають звернутися до суду за дозволом на подання від імені дітей волевиявлення про прийняття чи відмову від спадщини. Відповідно до ст. 101 § 3 сімейного та опікунського кодексу РП батьки не мають права без згоди опікунського суду здійснювати діяльність, яка виходить за рамки повсякденного управління життям дитини („zakres zwykłego zarządu”). Згаданий вище 6-місячний термін, для подання волевиявлення про прийняття чи відмову від спадщини, повинен бути суворо дотриманий, інакше подана заява поза цим терміном тягне за собою втрату прав на спадщину. Через тривалість процедури отримання дозволу від опікунського суду батьки неповнолітньої дитини можуть «не отримати» згоди опікунського суду до закінчення 6-місячного строку і таким чином не встигнути подати від імені неповнолітньої дитини волевиявлення про прийняття чи відмову від спадщини у встановлений законом строк.

У рамках запропонованих змін до Цивільного кодексу РП має бути введено чітке регулювання, що вказує на те, що для дотримання встановленого законом терміну подання волевиявлення про прийняття чи відмову від спадщини, як зазначено у ст. 1015 § 1 ЦК РП, достатньо лише подати заяву до суду на отримання дозволу до закінчення 6-місячного строку. Таким чином, для дотримання 6-місячного строку достатньо подати заяву до суду на отримання дозволу на вираження представником неповнолітнього спадкоємця волевиявлення про подання надалі волевиявлення про прийняття чи відмову від спадщини.

Крім того, пропонується розглядати заяви про видачу дозволу на провадження діяльності, що виходить за рамки звичайного управління повсякденним життям дитини, а саме щодо процедури прийняття або відмови від спадщини, судом у спадкових справах, а не опікунським судом.

Проект поправок до Цивільного кодексу РП 2022 – процедура наслідування за відсутності спадкоємців

В даний час у ситуації, коли у спадкодавця не залишилося спадкоємців або якщо жодна з цих осіб не бажає приймати спадщину, спадок переходить до громади останнього місця проживання спадкодавця. Коли неможливо визначити останнє місце проживання спадкодавця в Республіці Польща або коли останнє місце проживання було за кордоном, спадок переходить до Державної казни. Прийняття спадщини Державною скарбницею здійснюється з обмеженою відповідальністю за спадкові борги (тобто підлогу „z dobrodziejstwem inwentarza”), однак це рішення не забезпечує Державній скарбниці повного захисту публічного майна від вимог кредиторів спадкодавців.

Проект зміни запроваджує регулювання, за яким законні спадкоємці, які могли відмовитися від спадщини, нестимуть відповідальність за спадковими боргами лише з спадщини, тобто. коштів, що входять до складу спадщини. Тобто, наприклад, у разі прийняття спадщини Державною скарбницею виплата боргів спадкодавця кредиторам відбуватиметься лише з його спадщини і аж ніяк не зобов'язуватиме Державну скарбницю на виплату за свої кошти.

Також запрошуємо Вас ознайомитися з нашою попередньою статтею під назвою: «Проект поправок до Цивільного кодексу РП 2022 – частина перша».

Поділитися

Немає коментарів

Залиште свій коментар