Розірвання договору оренди в Польщі

Розірвання договору оренди в Польщі - Які є види договорів оренди в Польщі? Який правовий акт регулює умови для правильного розірвання договору оренди в залежності від ситуації, в якій знаходиться орендодавець і орендар?

 При оренді квартири потрібно враховувати різні перешкоди, в тому числі, наприклад, ненадійних орендарів, які не платять орендну плату або нехтують квартирою. Крім того, орендарі не завжди можуть бути задоволені відносинами з орендодавцем і захочуть припинити співпрацю. Даних неприємних ситуацій є можливість уникнути за допомогою правильно складеного договору оренди.

 Договір оренди може бути укладений на певний строк, а також на невизначений термін, а також регулюється положеннями Цивільного кодексу і Закону про захист прав орендарів, житлового фонду комуни і поправкою до Цивільного кодексу. Це документ, згідно з яким орендодавець зобов'язується передати квартиру в розпорядження орендаря на певний період часу в обмін на винагороду у вигляді орендної плати, яка виплачується орендарем. 

Розірвання договору оренди в Польщі - договір на певний термін:

 Договір оренди на певний термін повинен бути укладений у письмовій формі і містити умови, погоджені сторонами договору, наприклад, термін дії договору, розмір орендної плати або дату платежу. Також важливо скласти письмовий протокол передачі, який буде містити перелік предметів, що знаходяться в квартирі і стан цих предметів. Додатково, слід було б докласти фото квартири до протоколу, що допоможе в разі пошкодження даних предметів або ж самого приміщення.

Договір оренди квартири, в якій вказаний строк закінчення договору, може бути розірваний тільки в тому випадку, якщо така можливість передбачена договором оренди. Якщо в ньому не зазначено термін і умови припинення, договір оренди припиняється після закінчення терміну, на який його було укладено.

Важливим аспектом при розірванні договору оренди є те, що жодна зі сторін не може розірвати договір оренди на певний термін за будь-якої причини або без її вказівки. Відповідно до ст. 673 § 3 Цивільного кодексу РП, якщо термін оренди вказано, і орендодавець, і орендар можуть розірвати договір оренди у випадках, зазначених в договорі.

Розірвання такого договору можливе лише в односторонньому порядку і тільки в суворо визначених випадках і з обумовленим терміном повідомлення.

Згідно ст. 664 ГК РП вищевказаний договір може бути розірваний в терміновому порядку.

Нижче надаємо перелік ситуацій, в яких орендар може негайно розірвати договір оренди з орендодавцем:

• є дефекти нерухомого майна, які обмежують придатність для узгодженого використання,

• з'явилися згодом дефекти, які орендодавець, не дивлячись на отримане повідомлення, не усунув своєчасно,

• наступні дефекти власності, які не можуть бути усунені.

У цих ситуаціях орендар може негайно розірвати договір оренди (без попереднього повідомлення). Однак «орендар не має права вимагати зменшення орендної плати або термінового розірвання договору оренди якщо в момент підписання договору знав про існуючі дефекти".

У свою чергу, орендодавець може розірвати договір оренди в терміновому порядку за таких умов:

• коли орендар має заборгованість по оплаті за три повних платіжних періоду і, незважаючи на попереднє письмове повідомлення про намір розірвати договір, не виплатив всі зобов'язання;

• орендар використовує приміщення не у відповідності з договором і відповідно до його передбачуваним використанням, і додатково завдає шкоди своєю халатністю або грубо порушує внутрішній порядок - незважаючи на попереднє письмове повідомлення;

• орендар здає приміщення в суборенду без згоди власника;

• будівля, в якому знаходиться приміщення, вимагає ремонту або знесення.

Важливо заздалегідь письмово повідомити орендаря про намір розірвати договір з вини орендодавця. У таких ситуаціях тільки орендодавець може розірвати договір оренди. Будь-які заяви орендаря з цього приводу не матимуть жодних юридичних наслідків.

Розірвання договору оренди в Польщі - договір оренди на невизначений термін:

Якщо договір укладається на невизначений термін, обидві сторони - орендар та орендодавець - можуть розірвати договір у будь-який час. Однак, за умови, що повинен закінчитися певний період повідомлення. Якщо в контракті є такий стан, наприклад, з щомісячним періодом повідомлення, це відноситься до сторін контракту. При відсутності договірних положень застосовуються встановлені законом терміни.

 Вони залежать від дати сплати орендної плати:

• при сплаті орендної плати з періодичністю більше одного місяця - договір оренди може бути розірваний до трьох місяців після закінчення календарного кварталу;

• при щомісячній оплаті оренди - за три місяці вперед в кінці календарного місяця;

• при сплаті орендної плати протягом більш коротких періодів, ніж місяць, наприклад, щотижня - термін повідомлення становить три дні;

• якщо оренда подобова - термін повідомлення - один день.

Також, запрошуємо Вас ознайомитися з нашою попередньою статтею під назвою: "Мінімальні адвокатські ставки у Польщі".

Поділитися

Немає коментарів

Залиште свій коментар