Строки давності при невиплаті заробітної плати

Строки давності при невиплаті заробітної плати - Коли позов про виплату винагороди може бути відхилений? Які строки давності передбачені законодавством Польщі для виплати винагороди?

Роботодавець, який не виплатив винагороду вчасно, може утриматися від виплати винагороди за умови, що термін позовної давності вже минув.

Дана умова може бути виконана тільки на підставі твердої заяви боржника про те, що він хоче скористатися цим правом. Звідси випливає, що суд сам без заяви не може відхилити вимогу кредитора на підставі закінчення строків позовної давності. Це може бути зроблено тільки в тому випадку, якщо боржник сам вкаже і подасть заяву із зазначенням факту закінчення термінів давності.

Строки давності при невиплаті заробітної плати -  Позовні терміни давності на підставі трудових відносин:

Слід зазначити, що вимоги виплати заробітньої плати на підставі трудових відносин стають недійсними після закінчення 3 років з дати настання вимоги. Водночас термін позовної давності для особи, яка не має повної дієздатності або для якого є підстави для його повної непрацездатності, може закінчитися не раніше, ніж через 2 роки з дня встановлення для нього законного представника або з дня виникнення причини для встановлення представника.

Терміни позовної давності встановлені в Трудовому кодексі в обов'язковому порядку не підлягають продовженню або скорочення, навіть за згодою сторін. Це означає, що після закінчення терміну позовної давності, якщо роботодавець висуває заперечення посилаючись на факт закінчення строків давності, позов щодо виплати винагороди буде відхилений. Отже, працівник не зможе вимагати виплати винагороди або, наприклад, надбавки за понаднормову роботу. Єдиним винятком з цього правила є можливість відмови вашого роботодавця від використання ним факту закінчення термінів давності.

Претензія, підтверджена остаточним рішенням органу, призначеного для врегулювання суперечок, а також претензія, підтверджена врегулюванням, укладеною в порядку, встановленому Трудовим кодексом, підлягає відхиленню після закінчення 10 років з дня набрання законної сили рішенням.

Строки давності при невиплаті заробітної плати - Позовні терміни давності за цивільноправовим договором:

Базовий термін позовної давності становить 10 років, а для претензій по періодичним виплатам і претензій, пов'язаних з веденням бізнесу - 3 роки. Однак існує багато винятків з цього правила, наприклад, претензії, що випливають із договору на виконання конкретної роботи, закінчуються через 2 роки з дати виконання роботи.

Строки давності при невиплаті заробітної плати - Розрахунок терміну позовної давності:

Початок терміну позовної давності - день, коли претензія підлягає оплаті, тобто коли виникло зобов'язання з виконання конкретної вигоди. Термін оплати слід розуміти як момент, коли кредитор може ефективно вимагати виконання. Це найбільш ранній момент, коли працівник або підрядник може вимагати погашення боргу. Таким моментом в разі вимоги про виплату винагороди є день виплати винагороди, який був встановлений у внутрішніх правилах, які застосовуються у роботодавця (наприклад, останній день календарного місяця).

Строки давності при невиплаті заробітної плати - Перерва і призупинення строків давності:

Термін давності не починається, а розпочатий призупиняється на час, коли з-за форс-мажорних обставин уповноважена особа не може відстоювати свої вимоги.

У разі призупинення терміну позовної давності закінчення строку залишається в силі. Інша частина терміну давності продовжується після усунення причини, яка призводить до припинення призупинення терміну давності.

Також, запрошуємо Вас ознайомитися з нашою попередньою статтею під назвою: "Види шенгеньских віз".

Поділитися

Немає коментарів

Залиште свій коментар