Терміни в цивільному праві в Польщі

Терміни в цивільному праві в Польщі. Чим є терміни в цивільному праві в Польщі і як правильно їх вираховувати?

Терміни в цивільному праві в Польщі - це конкретні моменти або періоди часу, настання або закінчення яких тягне за собою правові наслідки для осіб, приймаючих у цих діях участь. Необхідно пам'ятати про те, що майнові та немайнові цивільні права в Польщі виникають, змінюються, передаються, захищаються і припиняються на основі або в рамках одного з таких юридичних фактів, як терміни.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що терміни в цивільному праві в Польщі можуть встановлюватися законом, угодою або ж судом і відповідно поділяються на такі групи:

  • Законні терміни - терміни, які передбачені в законах та інших нормативних актах;
  • Договірні терміни - терміни, які були встановлені на основі угоди сторін;
  • Судові терміни - терміни, які були встановлені судом на етапі судового провадження справи.

Як правильно обчислити терміни в цивільному праві в Польщі?

У Цивільному Кодексі Республіки Польща, а саме в ст. 110-116 вказані правила, присвячені обчисленню та визначенню термінів.

Отже, встановлені законом, іншими правовими актами, угодою або судом терміни
в цивільному праві в Польщі можуть визначатися:

- календарною датою (наприклад, датою державної реєстрації індивідуального підприємця або закінченням періоду, який обчислюється роками, місяцями, тижнями, днями або годинами);

- конкретно вказаною подією.

В практичних цілях закон передбачив також правила обчислювання перебігу терміну:

- місячний термін вважається закінченим у відповідній даті наступного місяця. Таким чином, термін, який розпочався 30 березня 2016 року вважатиметься вичерпаним 30 квітня 2016 року;

(звертаємо Вашу увагу на те, що можливі ситуаціх, коли місяць, на який перепадає закінчення терміну, не має відповідного числа. Тоді в дію вступає правило, згідно з яким, термін вважається закінченням останнього дня цього місяця. До прикладу - в березні 31 день, а в квітні 30 днів, тому місячний термін розпочатий 31 березня завершиться 30 квітня),

- терміни на півроку і квартал - застосовується те ж правило, що і в вище вказаному пункті. Слід однак пам*ятати, що квартал є рівним трьом місяцям,

- термін обчислюваний тижнями - вважається вичерпаним в останній день наступного тижня. Таким чином, тижневий термін, що розпочався в середу, вважається закінченим в середу наступного тижня,

- термін обчислюваний в днях – до обчислення терміну визначеного в днях слід застосовувати таке ж правило обчислення, як і при тижневих термінами. Однак, звертаємо Вашу увагу
на те, що в ситуації, якщо останній день терміну припадає на неробочий день, то днем ​​закінчення терміну вважається найближчий наступний за ним робочий день.

Дуже важливо вміти правильно вираховувати, обчислювати терміни в цивільному праві
в Польщі і завжди пам'ятати про правила вказані вище, тому що у випадку, якщо юридичні дії будуть проведені після закінчення передбаченого терміну, то адміністративний або судовий орган, який розглядає справу, може визнати ці дії недійсним з уваги на те, що вони були проведені після передбаченого для цього терміну.

Поділитися

Немає коментарів

Залиште свій коментар